INVOICE PAYTERMS

PAYTERMS – КЛАСИФИКАТОРИ И КОДОВЕ МЕЖДУНАРОДНИ КЛАСИФИКАТОРИ И КОДОВЕ Най-често използвани условия и срокове на плащане във фактурите Условията за плащане са част от договор за продажба. Договорените условия за плащане обикновено включват : какви начини на...

Грешки при използването на INCOTERMS

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ГРЕШКИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА INCOTERMS ? INCOTERMS предоставя набор от 11 международни правила, използвани за определяне на отговорната страна в търговските взаимоотношения. Те са създадени за да улеснят международната търговия и да осигурят...

Може ли да се прави внос на ГКПП Калотина?

” Г-жо Лазарова,  моля за информация възможно ли е камионите, които идват от Сърбия да бъдат обмитявани още на границата „Калотина“, защото губим поне един ден, когато се обмитява във вътрешността на страната. Консултирахме се с Агенция Митници и от там обясниха, че...

УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИ ПОД МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИ       С влизането в сила на новия Митнически кодекс на Съюза(Регламент 952/2013, МКС) и актовете по неговото допълване и прилагане (Делегиран регламент 2015/2446 и Регламент за изпълнение 2015/2447) бяха въведени промени, отнасящи се до...

Митнически агент-качества

 Какви качества са необходими на един митнически агент? Ако притежавате тези качества, значи сте силен човек и ще успеете в професията и в живота като митнически агент: любопитство – това е силно желание нещо да се разбере, да се види, да се узнае, интерес към...