PAYTERMS – КЛАСИФИКАТОРИ И КОДОВЕ

МЕЖДУНАРОДНИ КЛАСИФИКАТОРИ И КОДОВЕ

Най-често използвани условия и срокове на плащане във фактурите

Условията за плащане са част от договор за продажба.

Договорените условия за плащане обикновено включват :

  • какви начини на плащане приемате;
  • дали предоставяте кредит и условията на кредита;
  • политики за събиране на дългове.

Защо са важни условията за плащане?

Условията на плащане са важни, защото влияят върху постигането на целите ви, като влияят върху приходите, разходите и риска от неплатежоспособност на фирмата ви.

Определянето на условия за плащане също е важно, защото влияе върху вашия паричен поток.

Предлагането на кредит прави паричния ви поток по-малко предвидим.

Прочетете по долу списъка са най-често използваните начини на плащане, за да научите повече за тях.

Кредитни условия

Предлагането на кредит означава предоставяне на вашите клиенти на стоки или услуги предварително без заплащане. Ако клиентът купува на кредит, той дължи на фирмата ви дълг. Стандартните условия включват:

  • без кредит
  • договорен период, брой дни, за да плати

Предлагането на кредит увеличава вашите продажби, но понякога може да е рисковано, ако вашите клиенти не плащат или не могат да плащат дълговете си. Може да се правят кредитни проверки като част от процеса. Можете също така да решите да ограничите кредита, ако се притеснявате, че даден клиент може да не успее да изплати кредита. Отново, имайте предвид, че собствеността върху стоките не преминава към купувача, докато не платят изцяло.

Политика за събиране на дългове

Политиките за събиране на дългове описват какво ще направите, ако клиентът не плати дълга си. Примерите за събиране на вземания включват:

  • обаждане или изпращане на имейл до клиента, за да поискате плащането;
  • изпращане на покана за доброволно плащане;
  • съдебно събиране на дълговете.

Дейностите по събиране на вземания не са безплатни. Те струват пари и време. Добре е да не харчите твърде много време и пари за събиране на дълговете, ако не си заслужава.

Договаряйте ясни, кратки и последователни условия за плащане , така е по-вероятно фактурата ви да бъде платена навреме и това ще има положително въздействие върху паричния поток на фирмата ви.

Payment terms

NMA

Плащане, дължимо в последния ден на месеца, следващ месеца, в който е издадена фактурата

PIA

Авансово плащане

Net 7

Плащане седем дни след датата на фактурата

Net 10

Плащане десет дни след датата на фактурата

Net 30

Плащане 30 дни след датата на фактурата

Net 60

Плащане 60 дни след датата на фактурата

Net 90

Плащане 90 дни след датата на фактурата

EOM

В края на месеца

21 MFI

На 21-о число в месеца, следващ датата на фактурата

1/10 Net 30

1% отстъпка, ако плащането е получено в рамките на десет дни, в противен случай    плащане е 30 дни след датата на фактурата

COD

Наложен платеж

Cash account

плащане извършено на касова основа, без кредит

L/C

Документален акредитив, потвърден от банка, често използван за износ

Bill of exchange Полица

Обещание да платите на по-късна дата, обикновено подкрепена от банка

CND

Плащане в следващата доставка

CBS

Плащане преди изпращане

CIA

Плащане в аванс

CWO

Плащане с поръчката

1MD

Месечно плащане по кредита за доставка за целия месец

2MD

Както по-горе, плюс допълнителен календарен месец

против

Плащането от клиента се компенсира от стойността на доставките, закупени от клиента

P/P stage payment

Плащане на договорените суми на етап

Ето как успяват моите клиенти: – като винаги са “в час”.

Кажете ми от какво се нуждае вашият бизнес и разберете как можете да се освободите от проблемите!

Може лесно да започнете още сега с онлайн обучението “INVOICE“.

Запиши се на:

тел. + 359 889 40 30 99

office@customsconsult.eu

Автор: Красимира Лазарова