INVOICE PAYTERMS

PAYTERMS – КЛАСИФИКАТОРИ И КОДОВЕ МЕЖДУНАРОДНИ КЛАСИФИКАТОРИ И КОДОВЕ Най-често използвани условия и срокове на плащане във фактурите Условията за плащане са част от договор за продажба. Договорените условия за плащане обикновено включват : какви начини на...

Грешки при използването на INCOTERMS

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ГРЕШКИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА INCOTERMS ? INCOTERMS предоставя набор от 11 международни правила, използвани за определяне на отговорната страна в търговските взаимоотношения. Те са създадени за да улеснят международната търговия и да осигурят...