” Г-жо Лазарова,  моля за информация възможно ли е камионите, които идват от Сърбия да бъдат обмитявани още на границата „Калотина“, защото губим поне един ден, когато се обмитява във вътрешността на страната. Консултирахме се с Агенция Митници и от там обясниха, че няма пречка  обмитяването да се извършва на ГКПП Калотина … “

Неприятно ми е да го споделя, но информацията от Агенция Митници, в случая, е неточна, защото със  ЗАПОВЕД № ЗАМ-1126/32-309808 от 4 ноември 2016 г., Директорът на АМ е определил компетеннстността на митническите учреждения за поставяне на стоки под митнически режими.

В случаите на търговски внос на ГКПП Калотина не може да се  оформя режим допускане за свободно обращение.

Ако и вие сте били подвеждани или срещате трудности с митническите процедури,  ще се радвам да ви помогна.

Красимира Лазарова

за контакт + 359 889 40 30 99

email : office@customsconsult.eu