УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИ ПОД МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИ       С влизането в сила на новия Митнически кодекс на Съюза(Регламент 952/2013, МКС) и актовете по неговото допълване и прилагане (Делегиран регламент 2015/2446 и Регламент за изпълнение 2015/2447) бяха въведени промени, отнасящи се до...