Какви качества са необходими на един митнически агент?

CB-skills

Ако притежавате тези качества, значи сте силен човек и ще успеете в професията и в живота като митнически агент:

 • любопитство – това е силно желание нещо да се разбере, да се види, да се узнае, интерес към подробностите. Любопитството е важна черта на всеки гений и прави живота по-интересен.
 • мотивираност – тя е движещата сила за постигане на всяка цел
 • организираност – способността да ти е уютно в твоя ден или да управляваш живота си, или чрез знанията и опита си постигаш ред в ежедневието си​
 • професионален морал той свързва общите принципи на морала с ежедневните ни дейности. Работещите от която и да е професия не могат да съществуват изолирано и без взаимно уважение
 • работа в екип– група от хора, които са обединени около една обща цел или задача, за изпълнението на която всеки член на екипа допринася със своите индивидуални умения и способности.
 • логическо и творческо мислене; – логическото и творческо мислене се придобиват и развиват
 • дисциплинираност– дисциплината и постоянството са от съществено значение за успеха на един митнически агент – за пример мога да посоча: веднъж договорени и утвърдени методики и правила за комуникация и размяна на документи с един клиент по никакъв повод не трябва да се пренебрегват или прескачат  – няма да остане незабелязано
 • самоконтрол – самоконтролът е най-сигурния контрол – ако човек сам не се пази от грешките си и ако не се учи от грешките на другите едва ли ще има сила, която да му помогне. Силните хора също правят грешки, но те се учат от тях и продължават напред. Не си търсят извинения, не лъжат за постъпките си и не прехвърлят вината.
 • критичност – съмнявай се във всички, не се доверявай безрезервно и не приемай наготово дори и справките на най-сигурния софтуер
 • прецизност – малките дяволи се крият в детайлите, затова и прецизността е в детайлите – тук е и силата на митническия агент, владеейки информацията до най-малкия детайл, той на практика владее и съвършенството
 • концентрация – концентрацията неминуемо е качество, без което не може да са упражнява работата на митническия агент. Когато се фокусирате върху това, което умеете най-добре, всички ще го забележат и ще постигнете много успехи, защото ще посветите времето и усилията си на това, което правите най-добре
 • емоционална интелигентност и равновесие – емоционалното равновесие е деликатна черта за всеки един характер, като всеки сам намира начини, по които да го постига – едни пият ракия, други само вино, трети не пият кафе и т.н. Силните хора гледат положително на живота и когато се изправят пред трудност, винаги се надяват на най-доброто, но в същото време са здраво стъпили на земята и са подготвени за най-лошото.

Професионалният митнически агент не е просто човек, който обработва  документи компютъра и накрая да  ги „налива” в митническите информационни системи. Той трябва да изживява нещата свързани с протичането на търговските операции и движението на стоките, да придобие пълна представа за бизнеса на своите клиенти, защото само така ще им бъде максимално полезен.

Красимира Лазарова