Митнически агент-качества

 Какви качества са необходими на един митнически агент? Ако притежавате тези качества, значи сте силен човек и ще успеете в професията и в живота като митнически агент: любопитство – това е силно желание нещо да се разбере, да се види, да се узнае, интерес към...

Митнически агент професия или призвание

Професия или призвание е митническият консултант-агент или какво е да си лягаш всяка вечер по-умен?                              Митническото обслужване може да бъде изключително сложна и неразбираема материя за някои хора. За други да бъде лесна и интуитивна работа....